previous pauseresume next

اخبار آموزش

اولین جلسه کمیته آموزش مدیران دانشگاه

اولین جلسه کمیته آموزش مدیران دانشگاه در روز سه شنبه ۹۴/۰۷/۱۴ باحضور اعضای کمیته در محل مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه « کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه »

دومین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱باحضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی برگزر گردید

برگزاری جلسه بررسی نرم افزار « آزمون الکترونیکی »

در روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۴/۶/۱ جلسه ای به منظور استفاده از منابع بخش خصوصی در برگزاری آزمونهای الکترونیکی با حضور کارشناسان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات برگزار و انتظارات دانشگاه از نرم افزار مورد نیاز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت متبوع

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در تاریخهای ۱۰و۱۱ مرداماه سال جاری در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،با محوریت مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع وبا حضور مسئو لین وکارشناسان محترم آموزش ستاد وزارت و دانشگاههای اصفهان، مشهد، شیراز، اراک، تهران، بیرجند، نیشابور، همدان وخراسان شمالی برگزار گردید.

خبر:برگزاری جلسه آموزشی مدیریت مشارکتی و آموزش سامانه جامع نظام پیشنهادات

در روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۴ از ساعت ۹ صبح جلسه آموزشی مدیریت مشارکتی و آموزش سامانه جامع نظام پیشنهادات با حضور دبیران محترم عمومی نظام پیشنهادات واحد های تابعه دانشگاه در تالار زیتون  edc  برگزار گردید.آشنایی شرکت کنندگان با اهداف و چشم انداز های نظام پیشنهادات و سامانه مذکور و همچنین نقش مدیریت مشارکتی در توسعه و تحول اداری از مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی بود

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار آموزش