previous pauseresume next

اطلاعیه شماره ۹ مربوط به معترضین بررسی مدارک در سایر خوشه های شغلی آزمون مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

اطلاعیه شماره ۹   مربوط به معترضین بررسی مدارک در سایر خوشه های شغلی  آزمون مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

 

با عنایت به اعلام نتایج نهایی مربوط به سایر خوشه های شغلی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۶ توسط سازمان سنجش آموزش کشور، به آگاهی می رساند :

چنانچه شرکت کنندگان آزمون فوق، نسبت به بررسی مدارک معترض می باشند ضروری است از تاریخ ۴/۹/۱۳۹۶  صرفا به مدت ۱۰ روز نسبت به تکمیل  فرم تقاضانامه ( فایل پیوست ) اقدام و فرم مربوطه را از طریق  ایمیل tossea@mui.ac.ir   ارسال نمایند .

بدیهی است به درخواست هایی که پس از پایان مدت یاد شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

افزون بر موارد پیشگفت ، به متقاضیان توصیه می گردد از مراجعات حضوری به دانشگاه خودداری نمایند .

 

دبیرخانه کارگروه آزمون استخدامی

 

برای دریافت فرم تقاضانامه اینجا کلیک کنید