previous pauseresume next

اعلام نتایج پیشنهادات پذیرفته شده در شوراها جهت اجرا

ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی برای کلیه همکاران محترم بدینوسیله فهرست اسامی پیشنهاددهندگان محترمی که پیشنهاد ایشان در شوراهای عمومی و تخصصی دانشگاه مطرح و جهت اجرا به مدیریت های مربوطه ابلاغ شده است به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

برای دیدن اسامی اینجا را کلیک فرمایید.