previous pauseresume next

بخشنامه های مربوط به موسسات خصوص و دولتی

   ***** بخشنامه های مربوط به آموزش کارکنان دانشگاه ع پ اصفهان سال ۱۳۹۷*****

اجرای دوره آموزش حضوری سازمان مدیریت اردیبهشت ماه

اجرای دورهای آموزشی شرکت بال اندیش اردیبهشت ماه

***** بخشنامه های مربوط به آموزش کارکنان دانشگاه ع پ اصفهان سال ۱۳۹۶*****

اجرای دورهای بهمن ماه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

بخشنامه دوره آموزش مجازی

بخشنامه تقویم زمانبندی دوره های آموزشی ویژه دیماه ۱۳۹۶ 

دوره های بهبود مدیریت ویزه مدیران دستگاههای اجرایی استان اصفهان

بخشنامه تقویم زمانبندی دوره های آموزشی ویژه تیرماه ۱۳۹۶ به پیوست (بخشنامه - تقویم آموزشی)

بخشنامه نیازسنجی آموزشی سال۱۳۹۶ دانشگاه منضم به پیوست ها (فرم نیازسنجی - فرم یک- فرم دو )

 

 

   ***** بخشنامه های مربوط به آموزش کارکنان دانشگاه ع پ اصفهان سال ۱۳۹۵*****

بخشنامه اصلاحیه تقویم آموزشی بهمن ماه سال جاری

بخشنامه و تقویم آموزشی بهمن ماه

بخشنامه عناوین دوره های آموزش غیر حضوری جهاد دانشگاهی

بخشنامه مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانیدر خصوص اعلام دوره ها وتقویم آموزشی زمستان موسسه بال اندیشه سپاهان

بخشنامه مربوط به اعلام تقویم زمانبندی شده آذر ماه ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه ( عناوین دوره ها )

بخشنامه مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درخصوص اعلام دوره ها و تقویم آموزشی موسسه بال اندیشه سپاهان ( بخشنامه - تقویم آموزشی )

بخشنامه سرپرست مدیریت توسه سازمان و منابع انسانی درخصوص اعلام زمان و تاریخ آزمون عمومی «قرآن و عترت»

بخشنامه اجرای دوره آموزش عمومی با عنوان «آزمون سراسری قرآن و عترت» بصورت غیرحضوری (الکترونیکی)-(پیوست یک - پیوست دو)

بخشنامه اجبار اخذ تعهد محضری از فرزندان جانباز ۲۵% و بالاتر که از ماموریت آموزشی استفاده می نمایند

بخشنامه مربوط به اعلام تقویم زمانبندی شده مهرماه ۱۳۹۵ مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

بخشنامه مربوط به معرفی رابطین آموزشی جدید

شرح وظایف رابطین آموزش

بخشنامه مربوط به تقویم آموزشی خرداد۹۵ - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

بیشترین پرسشهای ماموریت آموزشی مربوط به کارگزینی

بخشنامه ماموریت آموزشی در سال ۱۳۹۵

بخشنامه درخصوص انتقال اطلاعات کارگزینهای شرکت کننده در دوره آموزشی نحوه محاسبه تجربه ، تخصیص طبقه و رتبه شغلی

بخشنامه درخصوص الزام ورود اطلاعات هر آزمون در نرم افزار آزمون، حداکثر یکماه پس از اجرای آزمون مربوطه

بخشنامه برگزاری نیمه حضوری دوره مقدماتی آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

بخشنامه اجرای دوره آموزشی جهت رسته خدمات

بخشنامه ارسال تقویم آموزشی دوره های حضوری شش ماهه دوم سال جاری موسسه بال اندیش سپاهان

بخشنامه برگزاری دوره های آموزش عمومی بصورت غیرحضوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان - عناوین دوره ها

بخشنامه درخصوص عدم ارسال درخواست ماموریت آموزشی جهت مقطع کارشناسی ارشد (بجز ایثارگران)

بخشنامه در خصوص تمدید قرارداد کارکنانی که شش ماهه قرارداد داشته اند

شیوه نامه ضوابط  انتخاب موسسات آموزشی در حوزه فرایند آموزش