previous pauseresume next

برگزاری همایش « ارتباط موثر در محیط کار و خانواده »

به مناسبت روز کارمند همایشی با عنوان ارتباط موثر در محیط کار و خانواده با حضور جمع کثیری از همکاران محترم و سخنرانی جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی در روز سه شنبه مورخ ۳/۶/۱۳۹۴ در مرکز همایشهای علمی دانشگاه برگزار گردید.در این همایش جناب آقای دکترزمانی  با طرح مباحثی پیرامون نحوه شکل گیری ارتباط و چگونگی انتقال پیام بین فرستنده و گیرنده و همچنین ایجاد ارتباط موثر در محیط کار و خانواده به ارائه راه حل های عملی جهت افزایش کارایی و اثربخشی ارتباطات پرداختند.