previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزش اشنایی با «سامانه ثبت نام الکترونیکی نیروهای شرکتی

اولین کارگاه آموزش اشنایی با «سامانه ثبت نام الکترونیکی نیروهای شرکتی» در روز شنبه مورخ ۲۵اردیبهشت درتالار لقمان برگزار گردید.گروه هدف شامل :روسای امور اداری/عمومی_مسول امورمالی/کارشناس رسیدگی به اسناد_کارگزین واحدهای سطح شهر اصفهان همچنین نمایندگان مدیریتهای امورمالی،گزینش،خدمات پشتیبانی،امور حقوقی و توسعه سازمان منابع انسانی هستند که درکارگاه حضور داشتند.در این کارگاه نحوه ورود اطلاعات نیروهای شرکتی درسامانه  اعم از خدمات پیمانی تامین نیرو،مدیریت پیمان ومشارکتی،اجاره محل واحدهای درمانی ،گزارشگیری ولینک ان به سامانه دیده بانی وزارت، اموزش داده خواهد شد.یاد اور میگردد درآینده هرگونه پرداخت مالی بر اساس اطلاعات سامانه فوق پس از تایید مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی از طریق امور مالی  قابل پرداخت خواهد بودضمنا کارگاه مذکور روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ  ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت برای گروه های هدف تعیین شده برگزار خواهد گردید .روز یکشنبه جهت مدیرعامل/ نمایندگان محترم شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه و در روز دوشنبه مورخ  ۲۷اردیبهشت برای واحدهای شهرستانی استان اصفهان تابعه دانشگاه برگزار می گردد