previous pauseresume next

دفتر پیگیری مکاتبات

بسمه تعالی

با سلام

 

ضمن تشکر و قدردانی از همکاران محترمی که تا کنون با این دفتر نهایت همکاری را نموده اند،

بدینوسیله باطلاع میرساند در صورت مشاهده ی نامه ایی در کارتابل واحد خود که احتمالا مربوط به آن واحدنمیباشد مثل روال گذشته ضمن عودت به کارتابل دفتر پیگیری با نوشتن یادداشت در قسمت مربوطه با این دفتر در خصوص ارجاع جدید نامه همکاری فرمایند و تا حد امکان از درج عباراتی مانند :عدم ارتباط موضوع ، مربوط به این واحد نمیباشد و .... خودداری فرمایند