previous pauseresume next

شرکت در دوره مقدماتی یا میانی «آموزش قوانین و مقررات استخدامی»

در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۰۱۸۰ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درخصوص شرکت در دوره مقدماتی یا میانی آموزش قوانین و مقررات استخدامی ، خواهشمند است در روزهای ۲۳/۶/۱۳۹۵ لغایت ۲۸/۶/۱۳۹۵ نسبت به ثبت نام در دوره مذکور اقدام نموده و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۹ در آزمون شرکت فرمایند.

فایل پیوست: