previous pauseresume next

صدور بخشنامه درخصوص تجمیع اطلاعات نیروهای شاغل و مشاغل مورد نیاز واحدها

در راستای ترسیم اهداف و استراتژیهای برنامه ریزی نیروی انسانی و لزوم داشتن اطلاعات دقیق منابع انسانی موجود، معاونت توسعه مدیریت و منابع با ارسال بخشنامه ای به کلیه واحدها در صدد تجمیع این اطلاعات طبق جدول طراحی شده اقدام نمود.

در این راستا بخشنامه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ با الویت آنی به کلیه واحدها ارسال گردید.

جهت دریافت بخشنامه مذکور اینجا را کلیک کنید.