previous pauseresume next

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) رشته داروسازی:

کمیسیون طرح رشته داروسازی فصل پاییز در روز شنبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ راس ساعت ۹ صبح در اداره طرح و لایحه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واقع در ساختمان شماره ۲ گسترش طبقه ۱ اتاق ۳۱۱ برگزار می گردد.  مدارک لازم:-تصاویر شناسنامه و کارت ملی- فرم تسویه حساب به روز صندوق رفاه دانشجویی- فرم تسویه حساب دانشگاه محل تحصیل-یک قطعه عکس ۴*۳