previous pauseresume next

قابل توجه پزشکان عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

قابل توجه پزشکان عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 

به اطلاع می رساند پزشکان عمومی مشمول طرح نیروی انسانی معرفی شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند از تاریخ پنجشنبه (۱۵/۸/۱۳۹۳) ساعت ۸ صبح تا روز پنجشنبه(۲۲/۸/۱۳۹۳) ساعت ۱۳ در سایت معاونت بهداشتی (phc.mui.ac.ir) در قسمت منو - سرویسهای تحت وب - شهروندان - متقاضیان طرح نیروی انسانی اقدام به ثبت نام نمایند.