previous pauseresume next

قوانین و مقررات آموزشی

 

---------------------------------سال ۱۳۹۴-----------------------------------

اطلاع رسانی دوره های نیمه حضوری شرکت بال اندیش

بخشنامه شرکت کارکنان دردوره های آموزشی اجرا شده توسط وزارت

بخشنامه دوره های آموزشی ویژه نیروهای خدماتی

در خصوص عدم ورود اطلاعات آموزشی مشمولین جامع آموزش پزشکی از ۹۴/۱/۱

چگونگی برگزاری دوره آشنایی با اصول و مبانی پدافند زیستی

تمدید قرارداد کارکنان باتوجه به گذراندن دورهای آموزشی

اطلاع رسانی برگزاری دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه

اعضا کمیته آموزش و وظایف آن

اطلاع رسانی برگزاری دوره های مقدماتی وپیشرفته حفاظت در برابر اشعه بیمارستانهای خصوصی

اطلاع رسانی برگزاری دوره های مقدماتی وپیشرفته حفاظت در برابر اشعه نیمه اول ۹۴

دریافت نظریه گزینش برای متقاضیان ماموریت آموزشی لازم نیست

نحوی اجرای فرایند آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال ۱۳۹۴

 

--------------------------------سال ۱۳۹۳-------------------------------------

رود اطلاعات آموزشی کارکنان تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه مقدماتی و پیشرفته

عدم امکان موافقت با ادامه تحصیل کارکنان قراردادی

ارسال نیازهای آموزشی مرتبط با شغل مورد تصدی

انجام یک دوره نیازسنجی

ورود اطلاعات مشمولین طرح پزشک خانواده

ورود اطلاعات دوره های آموزشی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

بخشنامه چگونگی استفاده از  ماموریت آموزشی و نحوه ادامه تحصیل کارکنان

مرجع ابلاغ دوره های آموزشی ضمن خدمت برای  کارمندان در سطح کشور و دانشگاه          بخشنامه مدیریت 

نحوه ادامه تحصیل / کارورزی همزمان با اشتغال

فراخوان دفتر آموزش و پژوهش جهت همکاری در امر آموزش دوره های کوتاه مدت

دفترچه گزارش شناخت توجیهی بدو خدمت

بخشنامه برگزاری دوره های آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

بخشنامه آزمون های مهارت های هفت گانه

شاخص ارزیابی گواهینامه نوع دوم

جلسه آموزشی مورخ ۹۳/۰۶/۱۲ به منظور آشنایی با سامانه

بخشنامه ارسال درخواست مرخصی بدون حقوق بابت ادامه تحصیل

بخشنامه تاریخ اعمال امتیازات استخدامی کارمندان مشمول گواهینامه نوع دوم

بخشنامه عدم امکان اعتای ماموریت آموزشی به کارکنان غیر ایثارگر

۱۳۹۳/پاسخ سوالات مطرح شده رابطین آموزشی در جلسه مورخ  ۰۲/۰۱

بخشنامه معاونت درمان در خصوص تصویب دوره های آموزشی مداوم

پاسخ سوالات کلیات آموزش

بخشنامه ماموریت آموزشی
بخشنامه آداب و اسرار نماز

بخشنامه چگونگی ورود اطلاعات گواهینامه های آموزشی در طول سالهای ۷۹ تا ۹۲

بخشنامه بلامانع بودن احتساب گواهینامه نوع دوم در شغل مورد تصدی

چگونگی اجرای فرآیند آموزشی (نیازسنجی،تدوین،اجرا،نظارت و ارزشیابی) در سال ۹۳

-----------------------------------------سال ۱۳۹۲--------------------------------------------

مجموعه ی پرسش و پاسخ پیرامون آموزش و توانمندی سازی منابع انسانی ویژه ی مدیران و کارکنان

احتساب امتیاز کنفرانسهای ادواری پزشکان

شیوه ی مستند سازی مراحل ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی (پیوست ۱،پیوست۲)

دامنه ی شمول ایثارگران مشمول ماموریت آموزشی

نامه استعلام ماموریت آموزشی در خصوص بعضی ابهامات

استعلام در خصوص بند الف ماده ۱۰ دستورالعمل ماموریت آموزش

دامنه ی شمول ایثارگران و خانواده ی شهدا مشمول ماموریت آموزشی

بورسیه ی تحصیلی(پیوست۱،پیوست۲)

میزان تعهد محضری ماموریت آموزشی (پیوست ۱،پیوست۲)

ممنوعیت اشتغال به تحصیل همزمان کارمندان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

ابهامات گواهینامه نوع دوم

روش اعطای شیوه نامه ی نوع دوم(فایل بصورت rar. میباشد)

شیوه نامه اعطای گواهینامه نوع دوم(فایل بصورت rar. میباشد)

ماموریت آموزشی

چگونگی اجرای فرایند آموزشی(نیاز سنجی،تدوین،اجرا،نظارتو ارزشیابی برنامه های آموزشی )در سال ۱۳۹۲(دریافت خبر،دریافت فایل)

-----------------------------------------سال ۱۳۹۱-----------------------------------------------

بخشنامه

شیوه نامه معادل سازی فعالیتهای آموزشی

مجموعه ی پرسش و پاسخ پیرامون گواهینامه نوع دوم

مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون شیوه نامه ی اجرائی دستورالعمل ماموریت آموزشی

مجموعه ی پرسش و پاسخ پیرامون دستورالعمل نظام آموزش توانمندیهای موضوع ماده ۴۶آیین نامه اداری استخدام کارکنان غیر هیات علمی