previous pauseresume next

پروژه آموزش ضمن خدمت

قابل توجه مسئولین و کارشناسان محترم آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزاری اولین جلسه  «پروژه طراحی فرایند و الگوی اجرایی نیاز سنجی آموزشی ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور»   اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی، نیازسنجی آموزشی است که به عنوان سنگ زیرین ساختمان آموزش قلمداد گردیده و هر قدر این سنگ زیرین، بنیانی تر و مستحکم تر باشد،  بنای روی آن محکم تر و آسیب ناپذیر خواهد بود.به همین منظور وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در نظر دارد با همکاری و محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان «پروژه طراحی فرایند و الگوی اجرایی نیازسنجی آموزشی ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور» را تدوین نماید.در همین راستا اولین جلسه پروژه مذکور به مدت سه روز از روز شنبه مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ با حضور اعضای تیم پروژه (کارشناسان ستاد، وزارت و برخی مسئولین آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ها، کارشناسان و اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در محل سالن اجتماعات تالار سبز دانشگاه برگزار و تا ۵/۸/۱۳۹۳ ادامه دارد. در جلسه مذکور آقای یارمحمدیان (قائم مقام محترم معاون توسعه مدیریت و منابع) پس ازخیر مقدم مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ضمن تعیین اهداف پروژه با تأکید بر اینکه یکی از الزامات و پیش نیازهای تدوین و طراحی نیازسنجی آموزشی با رویکرد استراتژیک وجود برنامه راهبردی آموزش ضمن خدمت کارکنان می باشد، تدوین «برنامه راهبردی آموزش ضمن خدمت » را از ضروریات  «شیوه نامه طراحی فرایند الگوی اجرایی نیازسنجی آموزشی» برشمرد. لذا با برنامه ریزی انجام شده امید آن می رود که تا پایان سه ماهه اول سال ۹۴ این دو پروژه مهم تدوین و از طرف وزارت متبوع جهت اجرا به دانشگاه ها ابلاغ گردد.