previous pauseresume next

سربرگ اطلاعیه های آزمون دی ماه سال ۱۳۹۶ دانشگاه

 

جهت مشاهده محتوای اطلاعیه ها روی آنها کلیک کنید 

نکته : کلیه پیوست ها با فرمت Pdf می باشد.

اطلاعیه شماره هشت (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) سهمیه ۲۵ درصدی خانواده ایثارگران معزز آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶ )

                                                                        پیوست شماره (یک)

 

اطلاعیه شماره هفت (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) سایر رشته  های شغلی در کلیه شغل محل های  آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶ )

                                                                       پیوست شماره (یک)

 

اطلاعیه شماره شش (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) رشته  های شغلی پرستار ،کاردان و کارشناس  فوریت های پزشکی ، کارشناس ارتباطات  وعملیات (پرستار) در کلیه شغل محل های  آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶ )

                                                                      پیوست شماره (یک)

 

اطلاعیه شماره پنج (مصاحبه  تخصصی و عمومی   واجدین شرایط   رشته  های شغلی کاردان ، کارشناس  فوریت های پزشکی ، کارشناس ارتباطات  وعملیات (پرستار) و کارشناس تحلیل گر سیستم آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶ )

   پیوست شماره (یک)        * *      پیوست شماره (دو)      **   پیوست شماره (سه)     **   پیوست شماره(چهار)

 

اطلاعیه شماره چهار ( جدول زمانبندی مصاحبه  (عمومی و تخصصی) واجدین شرایط   سهمیه ۲۵ درصد  آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶)

           پیوست شماره (یک)   **   پیوست شماره (دو) **   پیوست شماره (سه) 

          پیوست شماره(چهار)  **  پیوست شماره (پنج)  **   پیوست شماره(شش)

 

اطلاعیه شماره سه  ( جدول زمانبندی مشمولین بررسی مدارک آزمون استخدامی دی ماه ۱۳۹۶ دانشگاه(۱/۵برابر رشته های بدون مصاحبه و سه برابر رشته های دارای مصاحبه))

 

اطلاعیه شماره دو  ( اسامی مشمولین بررسی مدارک آزمون استخدامی دی ماه ۱۳۹۶ دانشگاه(۱/۵برابر رشته های بدون مصاحبه و سه برابر رشته های دارای مصاحبه)

         دریافت کارنامه       پیوست شماره (۱)فهرست اسامی

 

اطلاعیه شماره یک ( اسامی مشولین سه برابر سهمیه ۲۵ درصد آزمون استخدامی دیماه سال ۱۳۹۶)

 پیوست شماره (۱)     پیوست شماره (۲)      پیوست شماره(۳)