previous pauseresume next

برگزاری کمیسیون طرح رشته داروسازی

در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ راس ساعت ۹ صبح کمیسیون طرح رشته داروسازی در سالن جلسات مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی با حضور نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه (سرکار خانم دکتر محمدیان) و مسئول امور طرح برگزار گردید.

اطلاعیه برگزاری آزمون الکترونیکی ایمنی وسلامت کار

اطلاعیه برگزاری آزمون الکترونیکی ایمنی وسلامت کاربه صورت عمومی برای کلیه کارکنان

اعلام نتایج پیشنهادات پذیرفته شده در شوراها جهت اجرا

ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی برای کلیه همکاران محترم بدینوسیله فهرست اسامی پیشنهاددهندگان محترمی که پیشنهاد ایشان در شوراهای عمومی و تخصصی دانشگاه مطرح و جهت اجرا به مدیریت های مربوطه ابلاغ شده است به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

اعلام نتایج پیشنهادات مطرح شده در شوراها

ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی برای کلیه همکاران محترم بدینوسیله فهرست اسامی پیشنهاددهندگان محترمی که پیشنهاد ایشان در شوراهای عمومی و تخصصی دانشگاه مطرح و جهت اجرا به مدیریت های مربوطه ابلاغ شده است به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

اولین جلسه کمیته آموزش مدیران دانشگاه

اولین جلسه کمیته آموزش مدیران دانشگاه در روز سه شنبه ۹۴/۰۷/۱۴ باحضور اعضای کمیته در محل مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی برگزار گردید.

دوازدهمین جلسه شورای عمومی نام پیشنهادات

دوازدهمین جلسه شورای عمومی نظام پیشنهادات در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۷/۱۲ در محل سالن اجتماعات مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی برگزار شد.

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) رشته داروسازی:

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) رشته داروسازی: کمیسیون طرح رشته داروسازی فصل پاییز در روز شنبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ راس ساعت ۹ صبح در اداره طرح و لایحه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واقع در ساختمان شماره ۲ گسترش طبقه ۱ اتاق ۳۱۱ برگزار می گردد.

برگزاری یازدهمین جلسه شورای عمومی نظام پیشنهادات

یازدهمین جلسه شورای عمومی نظام پیشنهادات در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۶/۲۹ برگزار گردید.

ارسال آیین نامه انضباط کار به اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان

به استناد ماده ۲۷ قانون کار و بمنظور پاسخگویی به مشکلات نیروهای قانون کار مقرراتی تحت عنوان آیین نامه انضباط کار تهیه و به اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان ارسال گردید.

برگزاری آزمون دوره حفاظت در برابر اشعه

 آزمون دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۶/۲۴ در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت منابع انسانی RSS