previous pauseresume next

برگزاری جلسه آشنایی با داشبورد منابع انسانی

با منظور آشنایی هرچه بیشتر با محیط داشبورد اطلاعاتی دانشگاه و استفاده از نظرات کارشناسی مسئولین زیرمجموعه مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی جلسه ای با حضور این افراد در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ در این مدیریت برگزار گردید.

برگزاری جلسه استقرار و پیاده سازی «سامانه تردد کارکنان» در معاونت های دانشگاه

جلسه استقرار  و پیاده سازی سامانه تردد حضور و غیاب کارکنان با حضور نمایندگان محترم معاونتهای دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۸ در محل مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی برگزار شد.

برگزاری سومین جلسه «کمیته استخدام دانشگاه»

سومین جلسه کمیته استخدام دانشگاه جهت بررسی وضعیت نیروی انسانی و تامین نیروی بیمارستان مصطفی خمینی کلیشاد و سودرجان برگزار گردید.

برگزاری جلسه بررسی مشکلات تغییر صندوق بازنشستگی

با دعوت و برنامه ریزی مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی جلسه ای با حضور معاون محترم امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان مدیریت امور مالی و نیروی انسانی دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری کمیته تشویقات مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

کمیته تشویقات مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ با حضور روسای گروهها و مسئولین واحدها در محل دفتر این مدیریت برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه آموزش آیین نامه انضباط کار دانشگاه

با پیگیری مجدانه مدیریت محترم توسعه سازمان و منابع انسانی و معاون ایشان, کمیته انضباط کار در دانشگاه با تدوین و تصویب آیین نامه انضباط کار توسط هیأت محترم رئیسه دانشگاه و به منظور تأیید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و تعیین اعضاء آن با ترکیب دو نفر نماینده رئیس محترم دانشگاه (یک نفر نماینده سرپرستان و دو نفر انتخابی نماینده کارگران) تشکیل گردید.

برگزاری کمیته « انضباط کار » دانشگاه

کمیته انضباط کار دانشگاه با رویکرد رسیدگی به امور مشمولین قانون کار در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ و همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) با حضور اعضاء محترم کمیته (با ترکیب نمایندگان محترم رئیس دانشگاه  و نمایندگان کارگران) ، همچنین مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی و معاون سرمایه انسانی در راستای تحقق اهداف ذیل افتتاح و شروع بکار نمود.

برگزاری کمیته « نقل و انتقال کارکنان»

در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ و ۲/۶/۱۳۹۴ کمیته نقل و انتقالات کارکنان حوزه معاونت بهداشتی برگزار و در خصوص انتقال یا ماموریت ۶۶نفر کارکنان و کارشناسان و همچنین ۱۵نفر از پزشکان حوزه مزبور اتخاذ تصمیم گردید.

گردهمایی کارکنان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

به منظور ارتقا سطح کیفی فعالیتها ، کاهش تعارضات ، ایجاد احساس رضایت ، سهیم کردن کارکنان در تصمیم گیری ها و همچنین به مناسبت «هفته دولت و روز کارمند» کلیه شاغلین در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در محل باغ گیاهان دارویی حضور بهم رساندند.

برگزاری همایش « ارتباط موثر در محیط کار و خانواده »

به مناسبت روز کارمند همایشی با عنوان ارتباط موثر در محیط کار و خانواده با حضور جمع کثیری از همکاران محترم و سخنرانی جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی در روز سه شنبه مورخ ۳/۶/۱۳۹۴ در مرکز همایشهای علمی دانشگاه برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی RSS