previous pauseresume next

برگزاری دومین جلسه « کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه »

دومین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱باحضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی برگزر گردید

برگزاری جلسه بررسی نرم افزار « آزمون الکترونیکی »

در روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۴/۶/۱ جلسه ای به منظور استفاده از منابع بخش خصوصی در برگزاری آزمونهای الکترونیکی با حضور کارشناسان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات برگزار و انتظارات دانشگاه از نرم افزار مورد نیاز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

برگزاری دوره آموزشی پیشرفته « حفاظت در برابر اشعه»

اولین جلسه دوره آموزشی پیشرفته « حفاظت در برابر اشعه» ویژه مراکز پزشکی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ جهت کاردان و کارشناسان رادیولوژی واحدهای تابعه در محل دانشکده پزشکی، کلاس شماره ۱۵ برگزار گردید.

" جلسه بررسی دادخواستهای پزشکان قراردادی در مراجع حل اختلاف"

جلسه مذکور در تاریخ۹۴/۵/۱۸باحضور نمایندگان اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان، سازمان پزشکی استان اصفهان وکارشناسان مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی در محل دفتر مدیریت مذکورتشکیل و موارد زیر پیشنهاد گردید.

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت متبوع

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در تاریخهای ۱۰و۱۱ مرداماه سال جاری در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،با محوریت مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع وبا حضور مسئو لین وکارشناسان محترم آموزش ستاد وزارت و دانشگاههای اصفهان، مشهد، شیراز، اراک، تهران، بیرجند، نیشابور، همدان وخراسان شمالی برگزار گردید.   

کمیسیون رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

به اطلاع کلیه متقاضیان طرح رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت می رساند:جهت ثبت نام و انتخاب محل به سایت sio.mui.ac.ir  مراجعه نمایند.

کمیسیون رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

به اطلاع کلیه متقاضیان طرح رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت می رساند:جهت ثبت نام و انتخاب محل به سایت sio.mui.ac.ir  مراجعه نمایند.

برگزاری جلسه با رییس محترم سازمان بازنشستگی کشوری استان اصفهان

بمنظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و موارد بوجود آمده در رابطه با سازمان بازنشستگی کشوری (موارد مطروحه ذیل) جلسه ای با  حضور جناب آقای عبادی رئیس محترم سازمان بازنشستگی کشوری استان اصفهان و مسئولین و کارشناسان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در روز دوشنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۴ درمحل دفتر این مدیریت برگزار و راهکارهای اجرایی ارائه گردید

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت متبوع

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در تاریخهای ۱۰و۱۱ مرداماه سال جاری در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،با محوریت مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع وبا حضور مسئو لین وکارشناسان محترم آموزش ستاد وزارت و دانشگاههای اصفهان، مشهد، شیراز، اراک، تهران، بیرجند، نیشابور، همدان وخراسان شمالی برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزشی «استاندارد سازی منابع انسانی»

از آنجائیکه «برآورد نیروی انسانی بر اساس آخرین روشهای علمی» یکی از برنامه های عملیاتی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی می باشد، جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیته های برآورد نیروی انسانی معاونتهای هفتگانه دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی RSS