previous pauseresume next

برگزاری کمیته « نقل و انتقال کارکنان»

در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ و ۲/۶/۱۳۹۴ کمیته نقل و انتقالات کارکنان حوزه معاونت بهداشتی برگزار و در خصوص انتقال یا ماموریت ۶۶نفر کارکنان و کارشناسان و همچنین ۱۵نفر از پزشکان حوزه مزبور اتخاذ تصمیم گردید.

گردهمایی کارکنان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

به منظور ارتقا سطح کیفی فعالیتها ، کاهش تعارضات ، ایجاد احساس رضایت ، سهیم کردن کارکنان در تصمیم گیری ها و همچنین به مناسبت «هفته دولت و روز کارمند» کلیه شاغلین در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در محل باغ گیاهان دارویی حضور بهم رساندند.

برگزاری همایش « ارتباط موثر در محیط کار و خانواده »

به مناسبت روز کارمند همایشی با عنوان ارتباط موثر در محیط کار و خانواده با حضور جمع کثیری از همکاران محترم و سخنرانی جناب آقای دکتر احمدرضا زمانی در روز سه شنبه مورخ ۳/۶/۱۳۹۴ در مرکز همایشهای علمی دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه « شورای عمومی پیشنهادات »

جلسه شورای عمومی پیشنهادات دانشگاه روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۴/۶/۱ با حضور اعضا محترم شورا در محل دفتر مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی برگزار و پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان محترم مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری دومین جلسه « کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه »

دومین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱باحضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی برگزر گردید

برگزاری جلسه بررسی نرم افزار « آزمون الکترونیکی »

در روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۴/۶/۱ جلسه ای به منظور استفاده از منابع بخش خصوصی در برگزاری آزمونهای الکترونیکی با حضور کارشناسان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات برگزار و انتظارات دانشگاه از نرم افزار مورد نیاز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

برگزاری دوره آموزشی پیشرفته « حفاظت در برابر اشعه»

اولین جلسه دوره آموزشی پیشرفته « حفاظت در برابر اشعه» ویژه مراکز پزشکی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ جهت کاردان و کارشناسان رادیولوژی واحدهای تابعه در محل دانشکده پزشکی، کلاس شماره ۱۵ برگزار گردید.

" جلسه بررسی دادخواستهای پزشکان قراردادی در مراجع حل اختلاف"

جلسه مذکور در تاریخ۹۴/۵/۱۸باحضور نمایندگان اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان، سازمان پزشکی استان اصفهان وکارشناسان مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی در محل دفتر مدیریت مذکورتشکیل و موارد زیر پیشنهاد گردید.

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت متبوع

جلسه کارگروه تخصصی آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در تاریخهای ۱۰و۱۱ مرداماه سال جاری در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،با محوریت مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع وبا حضور مسئو لین وکارشناسان محترم آموزش ستاد وزارت و دانشگاههای اصفهان، مشهد، شیراز، اراک، تهران، بیرجند، نیشابور، همدان وخراسان شمالی برگزار گردید.   

کمیسیون رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

به اطلاع کلیه متقاضیان طرح رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت می رساند:جهت ثبت نام و انتخاب محل به سایت sio.mui.ac.ir  مراجعه نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت منابع انسانی RSS