previous pauseresume next

تاریخ کمیسیون رشته داروسازی تابستان ۹۴

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) رشته داروسازی:
کمیسیون رشته داروسازی فصل تابستان در روز چهاشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۴ راس ساعت ۹ صبح در اداره طرح و لایحه دانشگاه واقع در ساختمان شماره ۲ گسترش طبقه ۱ اتاق ۳۱۱ برگزار می گردد.

بخشنامه مربوط به جمع اوری اطلاعات کارکنان قراردادی دارای کارنامه آزمون ادواری

تبریک عضویت جناب آقای عبدالملب مرادی در هیاتهای حل اختلاف شهرستان اصفهان

انتخاب شایسته جناب آقای عبدالمطلب مرادی کارشناس محترم شاغل در مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی به عضویت در هیاتهای حل اختلاف شهرستان اصفهان را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان وسایر اعضای هیاتهای مذکور را خواهانیم.

شرکت در دوره های مرکز زبان آموزی دانشگاه اختیاری و فاقد سازو کار های انگیزشی در نظام آموزش کارکنان می باشد.

با عنایت به اطلاع رسانی رئیس محترم دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ( موضوع:نامه شماره ۱۰۸/۱۴/د مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ ) در خصوص شرکت کارکنان در دوره های آموزشی که توسط مرکز زبان آموزی دانشگاه بر گزار خواهد شد به اطلاع می رساند:

شیوه نامه ضوابط انتخاب موسسات آموزشی در حوزه فرایند آموزش

گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه به منظور استفاده از ظرفیت های موسسات دولتی و خصوص در فرآیند آموزش (طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزیابی و اثربخشی دوره ها )  به استناد دومین مصوبه کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی شیوه نامه ضوابط انتخاب موسسات آموزشی را تصویب نمود.

اجرای فرایند آموزش در سال ۱۳۹۴

توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه برای رسیدن به اهداف راهبردی آموزش، با استفاده از منابع و ظرفيتهاي درون سازماني (اعضاء محترم هيأت علمي، كارشناسان متبحر و با تجربه، اعضاي كميته های فرعي آموزش مستقر در هر يك از معاونتها ، رابطين آموزشي، تجهيزات ، امكانات و ....) نسبت به .....

برگزاری جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه

در روز یکشنبه مورخ  ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ جلسه کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی با حضور اعضای کمیته برگزار در محل مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی تشکیل و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت :

ورود اطلاعات آموزشی کارکنان تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

ورود اطلاعات آموزشی کارکنان تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

با توجه به نزدیک شدن پایان سال مالی و ضرورت صدور احکام جدید و ارزشیابی سالیانه و تهیه گزارش عملکرد واقعی سالیانه آموزش کارکنان بخشنامه ورود اطلاعات آموزشی کارکنان در نرم افزار آموزش تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ به کلیه واحدها ارسال گردید.

برگزاری مجدد آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان

با توجه به مشکلات بوجود آمده در شبکه اينترانت و اينترنت که موجب محروميت داوطلبان شرکت در آزمون توجيهي بدو خدمت در تاريخ  ۹۳/۱۱/۲۴ گرديده ، لذا در راستاي بهره مندي کارکناني که تاکنون در آزمون مذکور شرکت نکرده و يا حد نصاب نمره قبولي را کسب نکرده اند به اطلاع مي رساند آزمون فوق در روز چهارشنبه  ۹۳/۱۱/۲۹از ساعت ۱۸ لغايت ۱۸:۳۰برگزار مي گردد. 

عدم امکان موافقت با ادامه تحصیل کارکنان قراردادی

عدم امکان موافقت با ادامه تحصیل کارکنان قراردادی

با توجه به شروع ترم تحصیلی بهمن ماه و مکاتبات اخیر واحدهای اجرایی در خصوص موافقت با ادامه تحصیل کارکنان قراردادی با توجه به بخشنامه زیر امکان ادامه تحصیل برای کارکنان قراردادی، کار معین، مشاغل کارگری، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان وجود ندارد.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی RSS