previous pauseresume next

برگزاری جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه

در روز یکشنبه مورخ  ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ جلسه کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی با حضور اعضای کمیته برگزار در محل مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی تشکیل و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت :

ورود اطلاعات آموزشی کارکنان تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

ورود اطلاعات آموزشی کارکنان تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

با توجه به نزدیک شدن پایان سال مالی و ضرورت صدور احکام جدید و ارزشیابی سالیانه و تهیه گزارش عملکرد واقعی سالیانه آموزش کارکنان بخشنامه ورود اطلاعات آموزشی کارکنان در نرم افزار آموزش تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ به کلیه واحدها ارسال گردید.

برگزاری مجدد آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان

با توجه به مشکلات بوجود آمده در شبکه اينترانت و اينترنت که موجب محروميت داوطلبان شرکت در آزمون توجيهي بدو خدمت در تاريخ  ۹۳/۱۱/۲۴ گرديده ، لذا در راستاي بهره مندي کارکناني که تاکنون در آزمون مذکور شرکت نکرده و يا حد نصاب نمره قبولي را کسب نکرده اند به اطلاع مي رساند آزمون فوق در روز چهارشنبه  ۹۳/۱۱/۲۹از ساعت ۱۸ لغايت ۱۸:۳۰برگزار مي گردد. 

عدم امکان موافقت با ادامه تحصیل کارکنان قراردادی

عدم امکان موافقت با ادامه تحصیل کارکنان قراردادی

با توجه به شروع ترم تحصیلی بهمن ماه و مکاتبات اخیر واحدهای اجرایی در خصوص موافقت با ادامه تحصیل کارکنان قراردادی با توجه به بخشنامه زیر امکان ادامه تحصیل برای کارکنان قراردادی، کار معین، مشاغل کارگری، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان وجود ندارد.

اعلام نتایج کمیته نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

نتایج کمیته نقل و انتقالات مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ، ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به شرح ذیل اعلام میگردد.

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)

قابل توجه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) در رشته های:

بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، بهداشت مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مامایی، تغذیه، روانشناسی بالینی

قابل توجه داروسازان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

قابل توجه داروسازان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

به اطلاع می رساند کمیسیون طرح رشته داروسازی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ برگزار می گردد.

برگزاری آموزش مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

برگزاری آموزش مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

نشست تخصصی رؤسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها با عنوان «بررسی ابعاد و مؤلفه های مدیریت تشخیص و تعارض به عنوان پیشنیاز ورود و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت»

نشست تخصصی رؤسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها با عنوان«بررسی ابعاد و مؤلفه های مدیریت تشخیص و تعارض به عنوان پیشنیاز ورود و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت»

انتقال حق بیمه سوابق خدمت غیر رسمی کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری

کلیه کارمندان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری به منظور ارائه تقاضای انتقال حق بیمه سوابق موصوف از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری، به کارگزینی واحدهای محل خدمت خود مراجعه نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت منابع انسانی RSS