previous pauseresume next

جلسه آموزشی در خصوص آشنایی با سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان

پیرو رونمایی سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ گروه توسعه آموزش وتوسعه منابع انسانی طی بخشنامه شماره ۱۲۴۳۹ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ سامانه مذکور را برای رابطین آموزش فعال و در روز چهارشبه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ جلسه آموزشی در خصوص آشنایی با سامانه مذکور را برای رابطین آموزشی برگزار نمود.

بازنشستگی

 

ارسال مدارك واريز كسور سهم مستخدم و دستگاه (حسب مورد) به سازمان بازنشستگي اصفهان

اداره کارگزینی ستاد مرکزی

اسامی روسا و مدیران جهت ارسال پرونده به اداره کارگزینی ستاد مرکزی

جهت دریافت لیست اسامی اینجا را کلیک فرمایید.

تعریف نشده

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت منابع انسانی RSS