previous pauseresume next

لغو آزمون

 آزمون آشنایی با مفاهیم و ارزشهای سازمانی مورخ ۹۸/۸/۲۹ به علت قطعی اینترنت لغو و در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد.

ثبت نام کمیسیون طرح

 ثبت نام کمیسیون طرح رشته های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت زمستان ۱۳۹۷ 

برگزاری دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی در نظر دارد دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه رابرگزار کند.

اطلاعیه شماره ۹ مربوط به معترضین بررسی مدارک در سایر خوشه های شغلی آزمون مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

اطلاعیه شماره ۹   مربوط به معترضین بررسی مدارک در سایر خوشه های شغلی  آزمون مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

اطلاع رسانی برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

بخشنامه برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

ثبت نام کمیسیون طرح رشته های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت (تابستان ۹۶)

ثبت نام کمیسیون طرح رشته های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت (تابستان ۹۶)          به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت می رساند جهت ثبت نام طرح به آدرس اینترنتی sio.mui.ac.ir مراجعه نمایند.   

ثبت نام کمیسیون طرح رشته های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت (زمستان ۱۳۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت می رساند جهت ثبت نام طرح به آدرس اینترنتی sio.mui.ac.ir مراجعه نمایند. مهلت ثبت نام اینترنتی رشته مدارک پزشکی از روز سه شنبه ۲۸ دی ماه لغایت پایان روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه خواهد بود.

لغو آزمون

 آزمون پوکی استخوان  روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶ الی ۱۹ برگزار نمی گردد.

ارسال بخشنامه اجبار اخذ تعهد محضری از فرزندان جانباز و بالاتر استفاده کننده از ماموریت آموزشی

طی بخشنامه شماره ۱۱۷۶۹ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی فرزندان جانباز ۲۵درصد و بالاتر متعهد به ارائه تعهد محضری جهت استفاده از ماموریت آموزشی می باشند

اعلام برگزاری آزمون الکترونیکی دوره آموزش غیرحضوری "توجیهی بدو خدمت" برای کارکنان

آزمون الکترونیکی دوره آموزش غیرحضوری "توجیهی بدو خدمت" برای کارکنان رسمی، پیمانی قراردادی که حدنصاب نمره قبولی ۶۰% را در آزمونهای قبلی کسب نکرده اند و یا تاکنون موفق به شرکت در آزمون مذکور نشده اند در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵  از ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ برگزار می گردد.برای دریافت بخشنامه به فایل پیوست مراجعه نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت منابع انسانی RSS