previous pauseresume next

اطلاعیه های آزمون های استخدامی دانشگاه

 

 

اطلاعیه شماره بیست تعیین محل خدمت جغرافیایی داوطلبین ذخیره آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ )  (جدید)               پیوست

                                              

 

 

اطلاعیه شماره نوزده فرآیند بررسی مدارک ویژه شرکت کنندگان ذخیره آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ )  (جدید)

                            پیوست شماره ۱                             پیوست شماره ۲

 

 

 

جهت مشاهده محتوای اطلاعیه ها روی آنها کلیک کنید ‎/sites/tosea.mui.ac.ir/files/a9_1.pdf

نکته : کلیه پیوست ها با فرمت Pdf می باشد.

اطلاعیه شماره هجدهفرآیند بررسی مدارک پزشکان متخصصان )  (جدید) (منقضی شده)

  اطلاعیه شماره هفده (دریافت کارنامه نهایی آزمون استخدام پیمانی آبان ماه ۱۳۹۸ )  (منقضی شده)

اطلاعیه شماره شانزده(مصاحبه تخصصی رشته شغل های کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی)(منقضی شده)

لیست اسامی افراد واجد شرایط مصاحبه تخصصی ( پیوست اطلاعیه شماره ۱۶ )

   اطلاعیه شماره پانزده (اعلام زمان مصاحبه تخصصی رشته شغل های کارشناس تحلیل گر سیستم و کارشناس ارتباطات عملیات (پرستار )») (منقضی شده)

اطلاعیه شماره چهارده (فرآیند بررسی مدارک «تکمیل ظرفیت» آزمون استخدامی سال ۱۳۹۸ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵») (منقضی شده)

اطلاعیه شماره سیزده (تغییر زمان مصاحبه رشته شغلی مددکار از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲») (منقضی شده)

         اطلاعیه شماره دوازده (مستندات لازم جهت ارایه در روز مصاحبه رشته شغلی مددکار« حسب مورد») (منقضی شده)

اطلاعیه شماره یازده (برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی ) (منقضی شده)

اطلاعیه شماره ده (جدول زمان بندی بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ) (منقضی شده)

اطلاعیه شماره نه (اطلاع رسانی فرآیند بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ )(منقضی شده)

اطلاعیه شماره هشت (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) سهمیه ۲۵ درصدی خانواده ایثارگران معزز آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶ (منقضی شده)

                                                                        پیوست شماره (یک) 

اطلاعیه شماره هفت (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) سایر رشته  های شغلی در کلیه شغل محل های  آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶ ) (منقضی شده)

                                                                       پیوست شماره (یک)

 

اطلاعیه شماره شش (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) رشته  های شغلی پرستار ،کاردان و کارشناس  فوریت های پزشکی ، کارشناس ارتباطات  وعملیات (پرستار) در کلیه شغل محل های  آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶ ) (منقضی شده)

                                                                      پیوست شماره (یک)

 

اطلاعیه شماره پنج (مصاحبه  تخصصی و عمومی   واجدین شرایط   رشته  های شغلی کاردان ، کارشناس  فوریت های پزشکی ، کارشناس ارتباطات  وعملیات (پرستار) و کارشناس تحلیل گر سیستم آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶ ) (منقضی شده)

   پیوست شماره (یک)        * *      پیوست شماره (دو)      **   پیوست شماره (سه)     **   پیوست شماره(چهار)

 

اطلاعیه شماره چهار ( جدول زمانبندی مصاحبه  (عمومی و تخصصی) واجدین شرایط   سهمیه ۲۵ درصد  آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶) (منقضی شده)

           پیوست شماره (یک)   **   پیوست شماره (دو) **   پیوست شماره (سه) 

          پیوست شماره(چهار)  **  پیوست شماره (پنج)  **   پیوست شماره(شش)

 

اطلاعیه شماره سه  ( جدول زمانبندی مشمولین بررسی مدارک آزمون استخدامی دی ماه ۱۳۹۶ دانشگاه(۱/۵برابر رشته های بدون مصاحبه و سه برابر رشته های دارای مصاحبه)) (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره دو  ( اسامی مشمولین بررسی مدارک آزمون استخدامی دی ماه ۱۳۹۶ دانشگاه(۱/۵برابر رشته های بدون مصاحبه و سه برابر رشته های دارای مصاحبه) (منقضی شده)

         دریافت کارنامه       پیوست شماره (۱)فهرست اسامی

 

اطلاعیه شماره یک ( اسامی مشولین سه برابر سهمیه ۲۵ درصد آزمون استخدامی دیماه سال ۱۳۹۶) (منقضی شده)

 پیوست شماره (۱)     پیوست شماره (۲)      پیوست شماره(۳)